Servicios

Fichas

COMPRAVENDA DE VIVENDES Febrer 2020

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2020 s'han realitzat 6.530 compravendes d'habitatges, un 1,30% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.446). 
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.913 compravendes, un 0,48% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.813 compravendes, un 5,83% més i a Castelló 804 un 6,62% menys. 
A Espanya les compravendes han augmentat un 0,94% passant de 43.695 en *febero de 2019 a 44.104 al febrer de 2020. 

Etiquetes

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana incrementa 2,1 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de febrer respecte al mes anterior, amb un ascens de l'afiliació masculina en un 2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres ho fa en un 2,2%. A Espanya es produeix un increment intermensual del 2,7%. La variació interanual en la Comunitat Valenciana se situa en el 7,6%, dues dècimes de punt més que la mitjana d'Espanya, ocupant el nové lloc.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. MARÇ 2020

Arran de la declaració de la malaltia del COVID-19 a Espanya el mes de març passat, la Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc quant a menor descens interanual d'afiliacions al RETA amb 2.156 afiliats menys, quatre dècimes de punt per davall de la mitjana d'Espanya (-1,0%). Dins d'ella, la província de Castelló encapçala aquesta disminució amb un -1,4%. 

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS MARÇ 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de març, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 192 que han afectat  390.543 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,28 hores i una variació salarial del 1,77%, per davall del 1,96% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.  

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el seté lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 4.736 noves afiliacions (1,4%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,5%, amb 3.240 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior. 

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana incrementa 3,7 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a febrer de 2019, trobant-se 5,8 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. Castelló torna a ser la província amb major increment interanual en la taxa de cobertura en la nostra Comunitat (5,0 punts), registrant-se així mateix en ella la millor taxa amb el 59,04%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de -0,7 punts percentuals. 

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. MARÇ 2020

La Comunitat Valenciana descendeix dos llocs i ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de març, si bé se situa cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, aquesta amb creixement negatiu. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat amb un increment interanual de 0,8 punts, observant-se creixements negatius en la resta de les províncies. 

Etiquetes

ATUR REGISTRAT - MARÇ 2020

La crisi del coronavirus ha tingut un impacte negatiu molt fort en el mercat laboral amb pujades històriques de l'atur. En la Comunitat Valenciana la desocupació ha augmentat en 35.565 persones, elevant el nombre d'aturats i parades fins a 401.827. A Espanya, l'atur registrat s'ha incrementat en 302.265 persones, superant els 3,5 milions el mes de març. 
¡

Etiquetes