Servicios

MATRICULACIÓ DE VEHÍCLES. FEBRER 2023

Durant el mes de febrer s'incrementa un 6,2% la matriculació de vehicles en la nostra Comunitat trencant la tendència descendent dels últims mesos. El major increment intermensual es registra a la província de Castelló amb un 18,9%, més de 8 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya. A Alacant aquest increment és inferior, sent la província de València la que manifesta el pitjor comportament, amb un saldo positiu del 0,9%.

Etiquetes

COSTOS SALARIALS Quart Trimestre 2022

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per nové trimestre consecutiu, situant-se en 1.998,50 euros en el quart trimestre de 2022, amb un increment del 4,4% en termes interanuals. Per part seua, el cost salarial per hora efectiva ha crescut un 3,4%, respecte al mateix període de l'any 2021. En termes interanuals, el cost salarial total ha augmentat en construcció un 4,9%, en indústria un 4,8% i en serveis un 4,3%.

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Gener 2023

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha caigut un 1,7% en termes interanuals el mes de gener, enfront del creixement del 1,2% registrat a Espanya.

Per destins econòmics, s'ha experimentat una evolució. Així, l’IPI ha augmentat en béns de consum un 4,9% i retrocedia en la resta, amb un descens del 8,3% en béns d'equip, un 2,8% en béns intermedis i un 0,8% en energia.

DESPESES EN PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ GENER 2023

Per al mes de gener de 2023 la despesa interanual en prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana s'incrementa un 13,37%, superant els 210 milions d'euros, ocupant el segon lloc per comunitats autònomes amb major increment per darrere de La Rioja (15,29%). Això representa el 10,72% del total de la despesa a Espanya, ocupant el tercer lloc per comunitats autònomes en volum de despesa, precedida d'Andalusia i Catalunya.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA GENER 2023

El percentatge de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana se situa en el 59,55% durant el mes de gener, havent-se incrementat 6,0 punts percentuals la variació interanual i 1,8 punts la intermensual, dades inferiors als *interananules del mes de desembre. La nostra Comunitat ocupa el desé lloc en taxa de cobertura, pujant dos llocs respecte al mes anterior, situant-se 5,8 punts per davall de la mitjana nacional.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2023

La Comunitat Valenciana continua ocupant el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA mantenint-se en tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment de la 0,5% dada idèntic al del mes anterior, situant-se set dècimes de punt (una més que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant, com en mesos precedents, registra el major increment, amb deu dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2023

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en prop de 52.000 persones, amb un percentatge d'afiliació dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional. Un mes més és la província d'Alacant la que registra el percentatge interanual més elevat amb un 3,5% i 23.539 afiliacions mitjanes més. Les dades interanuals del mes de febrer són superiors als registrats al gener, amb 1.657 afiliacions més.

MATRICULACIÓ DE VEHÍCLES. GENER 2023

Nou descens intermensual en el nombre de matriculacions en la Comunitat Valenciana, si bé inferior en 4,4 punts percentuals en relació amb el mes anterior (-10,8%) i inferior en 3,6 punts respecte a la mitjana d'Espanya. Per províncies, destaca significativament la variació negativa a la província de Castelló superant en més de 12 punts percentuals la mitjana d'Espanya. València i Alacant, en major mesura, registren descensos per davall de la mitjana nacional.