Servicios
Fecha (Min, Max)
Polítiques de protecció social
DICTAMEN 1/24 AL AL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 27/2023, DE 10 DE MARÇ, DEL CO…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 02/23 A L'AVANTPROJECTE DE LLEI, DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANC…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
DICTAMEN 1/23 A L'AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 13/1997,…
Polítiques de protecció social
Dictamen 13/22 al projecte de decret del Consell pel qual es regula la qualitat en el sistema públic…
Polítiques de protecció social
Dictamen 12/22 al projecte de decret del Consell pel qual es regula la tipologia i funcionament dels…
Polítiques de protecció social
Dictamen 11/22 a l'Avantprojecte de Llei, de Generalitat, de Foment de la Cultura de la Pau i e…
Junta directiva
Dictamen 10/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de barris de la Comunitat Valencia…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 9/22 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 08/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es modifiquen determinats articles de la…