Servicios
Desde
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 9/22 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 08/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es modifiquen determinats articles de la…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 7/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Integral de Mesures contra el Despo…
Polítiques de protecció social
Dictamen 11/22 a l'Avantprojecte de Llei, de Generalitat, de Foment de la Cultura de la Pau i e…
Junta directiva
Dictamen 10/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de barris de la Comunitat Valencia…
Polítiques de protecció social
Dictamen 12/22 al projecte de decret del Consell pel qual es regula la tipologia i funcionament dels…
Polítiques de protecció social
Dictamen 13/22 al projecte de decret del Consell pel qual es regula la qualitat en el sistema públic…
Polítiques de protecció social
Dictamen 6/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal i I…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 5/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment…