Servicios
02/06/2021

En la nostra Comunitat, al maig de 2021, la contractació va experimentar un considerable increment del 17,6% sobre el mes anterior.

01/06/2021

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Maig 2021

27/05/2021

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques sobre el total de finques ha augmentat un 45,40% respecte al mes de març de l'any anterior i el import d'aquestes ha augmentat un 43,96%.

14/05/2021

A la Comunitat Valenciana al març de 2021 s'han realitzat 6.124 compravendes d'habitatges, un 17,75% més que en el mateix mes de l'any anterior (5.201).

11/05/2021

Les comunitats autònomes amb major nombre de víctimes de violència de gènere inscrites en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Domèstica i de Gènere en 2020 van ser Andalucía (6.813), Comunitat Valenciana (4.473)

10/05/2021

En la Comunitat Valenciana, els convenis col·lectius registrats a l'abril, amb efectes econòmics en 2021, van ascendir a 170 i han afectat 263.080 treballadors i treballadores, superior als 161 convenis i 262.271 persones treballadores de març, am