Servicios
10/06/2022

La inflació s'ha situat en el 8,6% al maig de 2022 en la Comunitat Valenciana, lleugerament inferior a la mitjana nacional (8,7%), repuntant respecte al mes anterior, degut en gran part a l'encariment dels combustibles i els aliments.

09/06/2022

Les societats mercantils constituïdes en la Comunitat Valenciana a l'abril de 2022 han sigut 903, amb una caiguda del 11,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 128, la qual cosa ha suposat un descens inte

06/06/2022

La Comunitat Valenciana torna a presentar el tercer millor registre (6,0%), en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la  Seguretat Social, amb 115.741 noves afiliacions mitjanes, superant en un punt a la mitjana d'Espanya.

06/06/2022

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (1,4%), situant-se tres dècimes de punt per damunt de l'increment d'afiliació de la mitjana d'Espanya (1,1%).

02/06/2022

En la nostra Comunitat, al maig de 2022, la contractació ha augmentat en un 13,1% sobre abril.

01/06/2022

El Comité Econòmic i Social aprueba la Memoria Socioeconómica y Laboral de 2021