Servicios

Fitxes d'actualitat

21/02/2020

El guany mitjà anual de les dones en la Comunitat Valenciana l'any 2017 ascendia a 18.523,81 euros, mentre que la dels homes era de 23.867,74 euros, 5.344 euros

21/02/2020

La Comunitat Valenciana disminueix 3,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de gener respecte al mes anterior, amb un descens de l'afiliació masculina en un 3,2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres d

14/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.939 noves  afiliacions (1,1%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent l

14/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,2%), superant en cinc dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment int

12/02/2020

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de gener, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 166

12/02/2020

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).