Servicios

Fitxes d'actualitat

17/05/2019

Els ingressos totals per recaptació tributària en la Comunitat Valenciana al març de 2019 ascendeixen quasi a 543 milions d'euros, i han augmentat un 15,8% en taxa interanual. És la variació major de totes les CC.AA.

17/05/2019

La despesa pública acumulada a febrer de 2019 en productes farmacèutics i sanitaris en la Comunitat Valenciana ha sigut de 435 milions d'euros i ha augmentat un 5,1% interanual, mateix percentatge que la mitjana de totes les CC.AA.

16/05/2019

En la Comunitat Valenciana al març del 2019 s'han realitzat 5.920 compravendes de vivendes, un 1,92% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.036).

15/05/2019

La Comunitat Valenciana, empatada amb la de Castella-la Manxa, ocupa el mes d'abril el segon lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social,

15/05/2019

La Comunitat Valenciana empatada amb Múrcia ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lid

15/05/2019

En la Comunitat Valenciana al març de 2019 s'han creat 1.031 societats, un -3,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 156, un 21,9% més en termes interanuals.