Servicios

Fitxes d'actualitat

13/12/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al novembre de 2019 ha registrat una variació interanual del 0,3%, mentre que a Espanya creixia un 0,4%.

13/12/2019

En la Comunitat Valenciana a l’octubre del 2019 s'han realitzat 5.878 compravendes de vivendes, un 1,34% menys que en el mateix mes de l'any anterior (5.958).

12/12/2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el quart lloc empatada amb la Regió de Múrcia en increment interanual d'afiliacions en el Règim  Especial de Treballadors Autònoms, amb 5.041 noves afiliacions (1,5%), situant-se set dècimes de punt

12/12/2019

La Comunitat Valenciana obté el segon millor percentatge en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (3,4%), superant en cinc  dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un

11/12/2019

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats el mes de novembre, amb efectes econòmics en 2019, va ascendir a 260 que havien afectat 556.204 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,58 hores i una variac

10/12/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 5,0 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a octubre de 2018, trobant-se 4,7 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.