Servicios

Fitxes d'actualitat

12/07/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana al juny de 2019 ha crescut un 0,2% respecte al mateix mes de l'any anterior, inferior al 0,4% d'Espanya.

12/07/2019

En la Comunitat Valenciana al maig del 2019 s'han realitzat 7.613 compravendes de vivendes, un 2,21% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.785).

11/07/2019

La confiança empresarial en la Comunitat Valenciana en el tercer trimestre de 2019 ha augmentat un 1,0% respecte al trimestre anterior. En el conjunt d'Espanya s'ha produït un augment del 1,6%.

11/07/2019

En la Comunitat Valenciana al maig de 2019 s'han creat 951 societats, un 11,2% menys respecte al mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han

11/07/2019

El nombre de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, amb efectes econòmics en 2019, fins al mes de juny va ascendir a 215 que van

04/07/2019

En la Comunitat Valenciana, la contractació per tipus de contracte, el mes de juny de 2019, va ascendir a un 91,0% de contractes temporals (90,6% en homes i 91,6% en dones), similar al 90,8% del mes anterior i un 9,0% d’indefinits (9,4% en homes i