Servicios
14/09/2021

L'IPC en la Comunitat Valenciana a l'agost de 2021 ha registrat una variació interanual del 3,4%, enfront del 3,3  d'Espanya.

14/09/2021

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, els convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2021, van sumar 188 que han afectat 390.924 treballadors i treballadores, superior als 183 convenis i 387.858 persones treballadores de

08/07/2021

En la Comunitat Valenciana, al maig de 2021, s'han creat 1.042 societats, amb un augment del 1,9% respecte al mes anterior, mentre que s'han dissolt 149, la qual cosa ha suposat un descens del -3,9%.

21/12/2020

L'Índex de Xifres de Negocis de la Indústria (ICN, Base 2015) en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 0,6% el mes d'octubre respecte al mes anterior i ha disminuït un -5,4% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en e

21/12/2020

L'Índex de Xifra de Negocis en Serveis en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 2,8% el mes d'octubre respecte al mes anterior i ha disminuït un -9,1% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 4% i -14%, respectiva

24/11/2020

La Comunitat Valenciana és la segona destinació dels viatgers residents a Espanya (12,2%), el nombre de viatgers ha descendit un 76,7% respecte a octubre de l'any anterior i les pernoctacions han descendit un 58