Servicios

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana s'incrementa en 58.298 persones, amb un percentatge d'afiliació dues dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional. La província de València registra el percentatge interanual més elevat amb un 3,3% (35.699 persones més), set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

En termes intermensuals, la nostra Comunitat ofereix un augment en 35.515 persones en el nombre d'afiliacions mitjanes (1,7%), enfront de l'increment percentual del 0,4% a Espanya. Per províncies, la variació més significativa l'ostenta València amb 26.483 afiliacions mitjanes més (2,4%), seguida de Castelló amb 5.589 (2,3%). Per la seua part, Alacant incrementa en 3.443 persones (0,5%), la seua afiliació. L'afiliació masculina durant este últim mes en la nostra Comunitat creix un 1,3%, amb 14.417 afiliats més, mentre que la femenina registra un increment del 2,2%, amb 21.098 dones més.