Servicios

Noticies

27/05/2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 26,07% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 28,41%, a causa dels descensos registrats en totes les províncies arran de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.

22/05/2020

En data 20 de maig, i des del dia 12 de març, davant la Direcció General de Treball consta sol·licitud de 799 expedients que van afectar 72.675 treballadors i treballadores. En la Direcció Territorial de València 30.772 expedients i 163.341 persones treballadores.

15/05/2020

Els efectes de la pandèmia de la COVID 2019 de deixen sentir també en el RETA, produint-se descensos durant el mes d'abril en totes les Comunitats Autònomes, ocupant la Comunitat Valenciana el quart registre amb pitjor comportament, situant-se les províncies de Castelló i València per damunt de la mitjana d'Espanya.

14/05/2020

Durant el mes d'abril torna a constatar-se els efectes de la COVID 19 en el descens en el nombre d'afiliacions a la seguretat social, trobant-se la Comunitat Valenciana cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana, amb un descens del 0,8%. Per a aquest mes és la província de Castelló la que experimenta una major reculada amb un -1,6%.

11/05/2020

L´IPI de la Comunitat Valenciana ha descendit un -3,0% al març de 2020 respecte al mes anterior i un -8,5% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatge s'han situat en el -5,0% i -10,2%, respectivament.

11/05/2020

PREMIS DEL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL PER A TESIS DOCTORALS

08/05/2020

PROYECTO TRANSNACIONAL “LOS AGENTES SOCIALES ANTE LA ACELERACIÓN DIGITAL” DEL FONDO SOCIAL EUROPEO ORGANIZADO POR EL CES DE FLANDES JUNTO A OTROS CONSEJOS ECONOMICOS Y SOCIALES E INTERLOCUTORES SOCIALES DE LA UNIÓN EUROPEA 2018-2019

08/05/2020

A l'abril, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 193 que van afectar  392.563 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.718,65 hores

05/05/2020

En la Comunitat Valenciana, en aquest mes d'abril de 2020, el primer mes sencer en estat d'alarma i de confinament des de mitjan març i amb l'activitat paralitzada, la contractació ha experimentat un descens de pràcticament el 50% derivat de la propia situació.

05/05/2020

La Comunitat Valenciana descendeix 4,2 punts percentuals l'afiliació Mitjana interanual a la Seguretat Social, situant-se dues dècimes de punt per damunt de la mitjana espanyola (-4,0%), sent la província d'Alacant la que lidera en la nostra Comunitat el major descens interanual amb una variació negativa de 6,5 punts percentuals.