Servicios
Data
05/06/2023

La Comunitat Valenciana ostenta el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA situant-se en tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment del 0,9%, situant-se 0,9 punts (cinc dècimes de punt menys que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya.

02/06/2023

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en 56.102 persones, amb un percentatge d'afiliació una dècima de punt inferior a la mitjana nacional.

01/06/2023

Les dones víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció o mesures cautelars en 2022 han sigut 5.007 en la Comunitat Valenciana, un 10,1% més que l'any anterior (8,3% a Espanya) i les persones condemnades amb sentència ferma per violència de gènere 5.215, un 7,4% més interanual (9,4% a Espanya).

31/05/2023

El CES-CV aprueba la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral en 2022, que recoge los efectos de la guerra de Ucrania y el impacto de la reforma laboral en la Comunitat Valenciana

22/05/2023

Significatiu descens en el nombre de matriculacions el mes d'abril en la nostra Comunitat després de dos mesos de successius increments.

19/05/2023

Per al mes de març de 2023 s'incrementa en 6,2 punts el percentatge interanual de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, situant-se 4,1 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya.

12/05/2023

La inflació a la Comunitat Valenciana ha repuntat fins al 4% a l'abril de 2023, un punt percentual més que en el mes anterior. Per part seua, la inflació subjacent s'ha reduït un punt fins al 6,7%; en part, per l'alentiment dels preus dels aliments, si bé encara registren nivells elevats.

08/05/2023

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha augmentat un 7,9% en termes interanuals el mes de març, enfront del creixement del 5,3% registrat a Espanya.

05/05/2023

La Comunitat Valenciana ostenta el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA situant-se en segon lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment del 0,9%, situant-se 1,8 punts (set dècimes de punt més que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya.