Servicios
Data
23/05/2024

Les dones víctimes de violència de gènere amb orde de protecció o mesures cautelars en 2023 en la Comunitat Valenciana han sigut 5.239, un 4,63% més que l'any anterior (12,06% a Espanya) i les persones condemnades amb sentència ferma per violència de gènere van ser 5.478, un 5,04% més interanual (2,77% a Espanya).

28/03/2024

Malgrat haver reduït l'indicador respecte a l'any anterior, la Comunitat Valenciana es manté com la comunitat autònoma amb major ràtio de deute respecte al PIB amb un 42,2%, superant per més de 10 punts percentuals a la següent, Castella-la Manxa amb un 31,9%.

28/03/2024

La Comunitat Valenciana se situa com la tercera comunitat autònoma amb més víctimes de violència de gènere en termes relatius amb una taxa de 106,5 víctimes per cada 10.000 dones, 27 punts per damunt de la mitjana d'Espanya.

15/03/2024

La inflación en la Comunitat Valenciana ha bajado en febrero de 2024 hasta el 2,7%, nueve décimas menos que en el mes anterior, la mas baja desde agosto de 2023. El precio de los alimentos ha subido un 4,8% y la electricidad, gas y otros combustibles ha caído un 9,8%.

15/02/2024

La inflació en la Comunitat Valenciana s'ha elevat al gener fins al 3,6%, tres dècimes més que el mes de desembre de 2023, degut en gran part a l'encariment de l'electricitat. El preu dels aliments ha pujat un 7%, una dècima menys que en el mes anterior.

26/01/2024

La Comunitat Valenciana ha tancat 2023 amb un augment de 82.100 llocs de treball, si bé en el quart trimestre l'ocupació ha caigut en 20.600 persones respecte al trimestre anterior, aconseguint un total de 2.300.700 persones ocupades i una taxa d'ocupació del 51,9%.