Servicios

Noticies

25/09/2020

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana se suma a la celebración del quinto aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Naciones Unidas. Compartimos el nuevo capítulo  de nuestra Memoria sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible que contribuye al seguimiento de la Agenda 2030 en la C

16/09/2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts
percentuals menys que la mitja nacional. La província d’Alacant és la més perjudicada amb una disminució de la mitjana d’afiliats del 3,38%, seguida

15/09/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934
noves afiliacions (0,84%), situant-se quasi un punt per damunt de la mitja d’Espanya. Per províncies, Alacant lidera l’augment de l’afiliació, amb un

15/09/2020

La Comunitat Valenciana, a Agost de 2020, presenta una disminució del 2,6% en l’afiliació de treballadors a la Seguretat Social pel que fa a Agost de 2019, situant-se 0,8 punts percentuals per davall de la mitja espanyola. Per províncies, la més perjudicada és Alacant, amb una disminució interanual del 4,6%, seguida de Castelló i València.

15/09/2020

La Comunitat Valenciana augmenta 2,9 punts l’afiliació d’extrangers a la Seguretat Social, obtenint un increment superior a la mitja espanyola,

14/09/2020

En la Comunitat Valenciana al juliol del 2020 s'han realitzat 4.676 compravendes de vivendes, un 35,89% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.294).

11/09/2020

A Juliol de 2020, la Comunitat Valenciana ha incrementat la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació pel que

11/09/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual de pensions situant-se cinc dècimes de punt per sobre del conjunt d’Espanya.

10/09/2020

El mes d'agost, en un atípic estiu, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 223
que van afectar 416.902 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,94 hores i una variació salarial del 1,79%, per davall del 1,93% de la

04/09/2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de juliol, començada la nova normalitat, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 215 que han afectat 413.312 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,29 hores i una variació salarial del 1,80%, inferior al 1,94% de variació mitjana sal