Servicios

Les dones víctimes de violència de gènere amb orde de protecció o mesures cautelars en 2023 en la Comunitat Valenciana han sigut 5.239, un 4,63% més que l'any anterior (12,06% a Espanya) i les persones condemnades amb sentència ferma per violència de gènere van ser 5.478, un 5,04% més interanual (2,77% a Espanya).