Servicios

Es consolida l'increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,4%, una dècima de punt superior a l'interanual del mes anterior, situant-se un punt per dalt de la mitjana d'Espanya. Com és una constant respecte a mesos anteriors, la província d'Alacant és la que registra el major increment, amb 1,5 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat. L'increment interanual a la província de València és de sis dècimes de punt superior a la mitjana d'Espanya i quatre dècimes per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana, situant-se Castelló cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional i cinc dècimes de punt per davall respecte a la nostra Comunitat.

La variació intermensual en la Comunitat Valenciana registra un saldo positiu del 0,2%, amb 780 afiliacions mitjanes més, sent este percentatge idèntic a l'experimentat a Espanya, que ha comptat amb 5.438 noves afiliacions. Atés el gènere, el nombre de treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana ha augmentat en 227 persones (0,1%), mentre que les treballadores afiliades mitjanes en el RETA en la nostra Comunitat ho han fet en 553 persones (0,4%). Novament, queda constatat que esta creix en termes interanuals per damunt de la mitjana d'Espanya i iguala el percentatge en termes intermensuals.