Servicios

La Comunitat Valenciana se situa com la tercera comunitat autònoma amb més víctimes de violència de gènere en termes relatius amb una taxa de 106,5 víctimes per cada 10.000 dones, 27 punts per damunt de la mitjana d'Espanya.

La Comunitat Valenciana ha registrat en 2023 un total de 28.214 víctimes de violència de gènere, la qual cosa suposa un augment interanual del 14,06%. En el conjunt d'Espanya, el nombre de víctimes ha arribat a 194.658, un augment del 10,36% respecte a l'any anterior.