Servicios

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2023

Es consolida l'increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,4%, una dècima de punt superior a l'interanual del mes anterior, situant-se un punt per dalt de la mitjana d'Espanya. Com és una constant respecte a mesos anteriors, la província d'Alacant és la que registra el major increment, amb 1,5 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA AGOST 2023

Nou increment interanual de 6,6 punts percentuals en el nombre de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, (set dècimes de punt més que el mes anterior), situant-se 0,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya, millorant 1,1 punts respecte al mes anterior. La nostra Comunitat continua ocupant el huité lloc per CCAA en taxa de cobertura. Castelló ofereix la major taxa de cobertura, situant-se 4,2 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i 4,6 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2023

Nuevo incremento interanual en número de personas afiliadas al RETA en la Comunitat Valenciana, con un aumento del 1,3%, dos décimas de punto superior al interanual del mes anterior, situándose un punto por encima de la media de España. Como viene siendo habitual respecto a meses anteriores, la provincia de Alicante es la que registra el mayor incremento, con 1,4 puntos porcentuales por encima de la media de España y cuatro décimas de punto por encima de la media de nuestra Comunitat.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2023

Increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,1% i idèntic a l'interanual del mes anterior, situant-se nou dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Com és habitual respecte a mesos anteriors, la província d'Alacant és la que registra el major increment, amb 1,4 punts per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA JULIOL 2023

Nou increment interanual de 5,9 punts percentuals en el nombre de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, (encara que sis dècimes de punt menys que el mes anterior), situant-se 1,6 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya. La nostra Comunitat es manté en el huité lloc per CCAA en taxa de cobertura. Castelló ofereix la major taxa de cobertura, situant-se 4,4 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i 6,1 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat.

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2023

Nou increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,1%, situant-se un punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Igual que en mesos anteriors, la província d'Alacant registra el major increment, amb 1,4 punts per damunt de la mitjana d'Espanya i quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL JULIOL 2023

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en 58.613 persones, amb un percentatge d'afiliació dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional. La província de València registra el percentatge interanual més elevat amb un 3,2% i 34.176 persones més, cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, desbancant a la d'Alacant que es va situar per davant en el còmput interanual dels dos mesos precedents.