Servicios

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2021

A últim dia de mes, la Comunitat Valenciana registrava un creixement interanual superior en 1,4 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de València la que presentava un millor registre amb un augment del 10,1%. L'increment intermensual en la nostra Comunitat se situa en el 2,2%, sent 0,7 punts superior que el registrat per a Espanya.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS SETEMBRE 2021 Efectes econòmics 2021. Variació salarial

Al setembre, en la nostra Comunitat, els convenis col·lectius que s'han registrat, amb efectes econòmics en 2021, van aconseguir la xifra de 194 que van afectar 392.470 persones treballadores, per damunt dels 188 convenis i 390.924 treballadors i treballadores d'agost, amb una jornada mitjana de 1.711,21 hores i una variació salarial del 1,38%, inferior al 1,46% d'Espanya, amb una jornada de 1.721,66 hores.

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Setembre 2021

En la nostra Comunitat, al setembre de 2021, la contractació va augmentar en un considerable 46,3%, després del descens del mes anterior. Per tipus de contracte, el 88,6% van ser temporals (88,7% en homes i 88,5% en dones) i l’11,4% indefinits (8,5% en homes i 8,3% en dones). A Espanya, amb els contractes a l'estranger, la contractació temporal es va situar en el 88,7% (89,2% en homes i 88,2% en dones) i l’11,3% en indefinits (10,8% en homes i 11,8% en dones) amb un increment del 36,7%.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA AGOST 2021

La Comunitat Valenciana disminueix 15,9 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a agost de 2020, 2,1 punts menys que Espanya respecte al mateix període. La Comunitat Valenciana se situa 5,8 punts per davall de la mitjana d'Espanya. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 58,87%.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2021

La Comunitat Valenciana ocupa el seté lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se amb el mateix percentatge d'increment que la mitjana d'Espanya (1,5%), sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,0%, amb 2.636 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2021

La Comunitat Valenciana registra un creixement interanual superior en 1,3 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de Castelló la que presenta un millor registre amb un augment del 10,9%. El descens intermensual en la nostra Comunitat se situa en el -1,8%, sent 0,9 punts superior que el registrat per a Espanya.

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2021

La Comunitat Valenciana registra un creixement interanual superior en 2,2 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de València la que presenta un millor registre amb un augment del 13,5%. L'increment intermensual en la nostra Comunitat se situa en el 2,7%, sent 1,6 punts superior al registrat per a Espanya.