Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JUNY 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

Al juny, mes en què va concloure l'estat d'alarma i ja en la fase de nova normalitat, en la nostra Comunitat, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 202 que van afectar 407.731 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,92 hores i una variació salarial del 1,80%, inferior al 1,96% de variació mitjana salarial a Espanya.