Servicios

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Gener 2024

La inflació en la Comunitat Valenciana s'ha elevat al gener fins al 3,6%, tres dècimes més que el mes de desembre de 2023, degut en gran part a l'encariment de l'electricitat. El preu dels aliments ha pujat un 7%, una dècima menys que en el mes anterior. La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) s'ha reduït tres dècimes fins al 3,7%, la xifra més baixa des de març de 2022.

DONES VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des de 2003, any en què va començar l'estadística, 1237 dones han mort per violència de gènere a Espanya, i d'elles 52 en 2023 (amb dades fins al 8 de novembre), xifra ja superior al total de l'any anterior. Les víctimes de 2023 han deixat 51 menors sense mare. En el 77% dels casos registrats enguany no constava denúncia prèvia. De les 52 dones víctimes mortals en 2023 per violència de gènere, 5 corresponen a successos esdevinguts en la Comunitat Valenciana.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2023

Es consolida l'increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,4%, una dècima de punt superior a l'interanual del mes anterior, situant-se un punt per dalt de la mitjana d'Espanya. Com és una constant respecte a mesos anteriors, la província d'Alacant és la que registra el major increment, amb 1,5 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA AGOST 2023

Nou increment interanual de 6,6 punts percentuals en el nombre de persones beneficiàries d'una prestació per desocupació en la C. Valenciana, (set dècimes de punt més que el mes anterior), situant-se 0,5 punts percentuals per davall de la mitjana d'Espanya, millorant 1,1 punts respecte al mes anterior. La nostra Comunitat continua ocupant el huité lloc per CCAA en taxa de cobertura. Castelló ofereix la major taxa de cobertura, situant-se 4,2 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i 4,6 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2023

Nuevo incremento interanual en número de personas afiliadas al RETA en la Comunitat Valenciana, con un aumento del 1,3%, dos décimas de punto superior al interanual del mes anterior, situándose un punto por encima de la media de España. Como viene siendo habitual respecto a meses anteriores, la provincia de Alicante es la que registra el mayor incremento, con 1,4 puntos porcentuales por encima de la media de España y cuatro décimas de punto por encima de la media de nuestra Comunitat.

ÍNDEX DE PREUS INDUSTRIALS Agost 2023

Els preus industrials en la Comunitat Valenciana han caigut el mes d'agost, un 6,7% interanual, com a conseqüència fonamentalment de l'abaratiment de l'energia, registrant el major descens de la sèrie històrica. Sense comptar l'energia els preus industrials van créixer un 1,6%, la qual cosa suposa una bretxa de 8,3 punts respecte a l’IPRI general.

L'energia ha caigut 2,4 punts més que al juliol, fins al -25,4%, i els béns intermedis un -2,1%. Per part seua, els béns de consum han crescut un 6,3% i els béns d'equip un 2,8%.