Servicios

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2021

La Comunitat Valenciana registra un creixement interanual superior en 1,3 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de Castelló la que presenta un millor registre amb un augment del 10,9%. El descens intermensual en la nostra Comunitat se situa en el -1,8%, sent 0,9 punts superior que el registrat per a Espanya.

AFILIACIONS D’ESTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2021

La Comunitat Valenciana registra un creixement interanual superior en 2,2 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de València la que presenta un millor registre amb un augment del 13,5%. L'increment intermensual en la nostra Comunitat se situa en el 2,7%, sent 1,6 punts superior al registrat per a Espanya.

COMPRAVENDA DE VIVENDES JULIOL 2021

A la Comunitat Valenciana al juliol de 2021 s'han realitzat 7.226 compravendes d'habitatges, un 56,51% més que en el mateix mes de l'any anterior (4.617). Pel fet que al març de 2020 es declare l'estat d'alarma i es va suspendre l'obertura al públic dels Registres de la Propietat i l'atenció diària al públic en els Registres de la Propietat, es va realitzar exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica d'acord amb la Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020.

COMPRAVENDA DE VIVENDES JUNY 2021

A la Comunitat Valenciana al juny de 2021 s'han realitzat 6.537 compravendes d'habitatges, un 86,08% més que en el mateix mes de l'any anterior (3.513). Pel fet que al març de 2020 es declare l'estat d'alarma i es va suspendre l'obertura al públic dels Registres de la Propietat i l'atenció diària al públic en els Registres de la Propietat, es va realitzar exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica d'acord amb la Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020.

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Agost 2021

L'IPC en la Comunitat Valenciana a l'agost de 2021 ha registrat una variació interanual del 3,4%, enfront del 3,3  d'Espanya. Per part seua, la inflació subjacent s'ha situat en el 0,7% en tots dos àmbits. La pujada de l'electricitat ha  sigut en gran manera la causa del considerable augment de l'IPC el mes d'agost. En concret, el component  electricitat, gas i altres combustibles s'ha incrementat en un 29,2% en termes interanuals en la nostra Comunitat.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2021

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, els convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2021, van sumar 188 que han afectat 390.924 treballadors i treballadores, superior als 183 convenis i 387.858 persones treballadores de juliol, amb una jornada mitjana de 1.710,94 hores i una variació salarial del 1,37%, per davall del 1,50% del conjunt estatal, amb una jornada de 1.741,21 hores.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE CONTRACTE

A l'agost de 2021, en la Comunitat Valenciana, després d'un augment el mes de juliol, la contractació va disminuir en un 29,8%. Per tipus de contracte, el 91,6% han sigut temporals (91,5% en homes i 91,7% en dones) i el 8,4% indefinits (8,5% en homes i 8,3% en dones). En el conjunt estatal, inclosos els contractes a l'estranger, la contractació temporal va suposar el 91,5% (91,4% en homes i 91,7% en dones) i el 8,5% en indefinits (8,6% en homes i 8,3% en dones) amb un descens de contractes del 23,4%.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JULIOL 2021

La xifra de convenis col·lectius registrats, en la nostra Comunitat, amb efectes econòmics en 2021, el mes de juliol va ascendir a 183 que van afectar 387.858 persones treballadores, per damunt dels 179 convenis i 356.314 treballadors i treballadores de juny, amb una jornada mitjana de 1.710,31 hores i una variació salarial del 1,37%, inferior al 1,54% d'Espanya, amb una jornada de 1.741,38 hores.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ PER TIPUS DE CONTRACTE

En la nostra Comunitat, el mes de juliol de 2021, la contractació va augmentar en un 4,8% sobre juny. Per tipus de contracte, el 91,7% van ser temporals (91,2% en homes i 92,2% en dones) i el 8,3% indefinits (8,8% en homes i 7,8% en dones). A Espanya, contractes a l'estranger inclosos, els contractes temporals van representar el 91,0% (90,7% en homes i 91,4% en dones) i el 9,0% en indefinits (9,3% en homes i 8,6% en dones) amb una variació positiva de la contractació del 2,2%.

Etiquetes