Servicios

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA DESEMBRE 2021

La Comunitat Valenciana disminueix 1,6 punts percentuals la taxa de cobertura interanual de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a desembre de 2020, enfront de l'augment de 0,2 punts de la mitjana d'Espanya respecte al mateix període. La Comunitat Valenciana se situa 9,2 punts per davall de la mitjana nacional. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 55,97%.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2021

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana augmenta un 8,9% en el còmput interanual amb 21.185 afiliacions més. D'elles, 104.877 procedeixen de la Unió Europea i 153.439 són ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.423 afiliacions masculines i 108.893 femenines. L'increment interanual se situa tres dècimes de punt per davall de la mitjana d'Espanya, que en còmput interanual ha comptat amb 191.170 noves afiliacions, amb 791.306 afiliacions procedents de països de la Unió i 1.478.500 de tercers països.

AFILIACIONS DE PERSONES ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2021

A últim dia de mes, la Comunitat Valenciana se situava 0,5 punts per davall de la mitjana nacional en increment interanual en l'afiliació de persones estrangeres a la Seguretat Social, sent la província d'Alacant la que presentava un millor registre amb un augment del 10,2%. La variació intermensual en la nostra Comunitat es va situar en el -1%, sent aquest descens sis dècimes de punt superior al registrat per a Espanya.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. DESEMBRE 2021

A últim dia del mes de desembre, la Comunitat Valenciana juntament amb Catalunya ocupaven el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (1,8%), una dècima de punt superior al percentatge d'afiliació de la mitjana d'Espanya (1,7%), sent la província d'Alacant la que liderava l'afiliació en la Comunitat Valenciana amb un increment interanual del 2,3%, amb 3.030 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA NOVEMBRE 2021

La Comunitat Valenciana experimenta un nou descens de 3,9 punts en la taxa interanual de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a novembre de 2020, set dècimes de punt menys que Espanya respecte al mateix període. La Comunitat Valenciana se situa 9,7 punts per davall de la mitjana d'Espanya. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 51,74%.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. DECEMBRE 2021

La Comunitat Valenciana, juntament amb la Regió de Múrcia, presenta l'habitació millor registre (4,4%) en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social, superant en tres dècimes de punt a la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant lidera l'afiliació mitjana interanual en la nostra Comunitat amb el 5,5%, seguida de València amb el 4,2% i Castelló amb el 3,4%.

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Desembre 2021

Al desembre de 2021, en la Comunitat Valenciana, la contractació va disminuir en un 21,3% sobre novembre. Per tipus de contracte, el 89,7% han sigut temporals (89,1% en homes i 90,4% en dones) i el 10,3% indefinits (10,9% en homes i 9,6% en dones). En el conjunt estatal, incloent els contractes a l'estranger, la contractació temporal va representar un 89,7% (89,4% en homes i 89,9% en dones) i el 10,3% en indefinits (10,6% en homes i 10,1% en dones) amb un descens de la contractació del 16,8%.