Servicios

VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2023

Les dones víctimes de violència de gènere amb orde de protecció o mesures cautelars en 2023 en la Comunitat Valenciana han sigut 5.239, un 4,63% més que l'any anterior (12,06% a Espanya) i les persones condemnades amb sentència ferma per violència de gènere van ser 5.478, un 5,04% més interanual (2,77% a Espanya).

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Febrer 2024

La inflación en la Comunitat Valenciana ha bajado en febrero de 2024 hasta el 2,7%, nueve décimas menos que en el mes anterior, la mas baja desde agosto de 2023. El precio de los alimentos ha subido un 4,8% y la electricidad, gas y otros combustibles ha caído un 9,8%. La inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se ha reducido tres décimas hasta el 3,4%, la menor tasa desde febrero de 2022.

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Gener 2024

La inflació en la Comunitat Valenciana s'ha elevat al gener fins al 3,6%, tres dècimes més que el mes de desembre de 2023, degut en gran part a l'encariment de l'electricitat. El preu dels aliments ha pujat un 7%, una dècima menys que en el mes anterior. La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) s'ha reduït tres dècimes fins al 3,7%, la xifra més baixa des de març de 2022.

DONES VÍCTIMES MORTALS PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Des de 2003, any en què va començar l'estadística, 1237 dones han mort per violència de gènere a Espanya, i d'elles 52 en 2023 (amb dades fins al 8 de novembre), xifra ja superior al total de l'any anterior. Les víctimes de 2023 han deixat 51 menors sense mare. En el 77% dels casos registrats enguany no constava denúncia prèvia. De les 52 dones víctimes mortals en 2023 per violència de gènere, 5 corresponen a successos esdevinguts en la Comunitat Valenciana.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. OCTUBRE 2023

Es consolida l'increment interanual en nombre de persones afiliades al RETA en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 1,4%, una dècima de punt superior a l'interanual del mes anterior, situant-se un punt per dalt de la mitjana d'Espanya. Com és una constant respecte a mesos anteriors, la província d'Alacant és la que registra el major increment, amb 1,5 punts percentuals per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.