Servicios

De cada dos valencians i valencianes en edat de treballar més de la meitat és beneficiària d'una prestació per desocupació

De cada dos valencians i valencianes en edat de treballar més de la meitat és beneficiària d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 4,3 punts la variació interanual durant el mes de juny de 2022 i 2,2 punts la variació intermensual. La Comunitat Valenciana torna a ocupar l'onzè lloc en taxa de cobertura, situant-se 3,6 punts per davall de la mitjana nacional. Extremadura Andalusia i Catalunya ostenten les majors taxes de cobertura totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya.

Etiquetes

La Comunitat Valenciana incrementa interanualment un 5,2% l'afiliació a la Seguretat Social a ultime dia de mes durant el mes de juny

La Comunitat Valenciana incrementa interanualment un 5,2% l'afiliació a la Seguretat Social a ultime dia de mes durant el mes de juny, mantenint-se com la tercera comunitat autònoma amb millor comportament i situant-se un punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JUNY 2022 Efectes econòmics 2022. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, al juny, la xifra de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2022, va ascendir a 176 que van afectar 411.420 persones treballadores, en contrast dels 168 convenis i 411.420 treballadors i treballadores del mes de maig, amb una jornada mitjana de 1.766,70 hores i una taxa de variació salarial del 3,90%, superior al 2,45% del conjunt estatal, amb una jornada mitjana de 1.726,59 hores.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. JUNY 2022

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 1,3%, situant-se quatre dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. És la província d'Alacant la que experimenta un major increment, un punt per damunt de la mitjana d'Espanya i sis dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL JUNY 2022

Nou rècord d'afiliacions mitjanes en la Comunitat Valenciana durant el mes de juny, tornant a ocupar el tercer lloc en increment interanual amb un 5,3%, superant en 10 dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, ostentant novament la província d'Alacant l'afiliació més alta en la nostra Comunitat amb un increment interanual del 6,5%, amb 2,2 punts per damunt de la mitjana nacional i 1,2 sobre la mitjana de les tres províncies valencianes.