Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Maig 2021

En la nostra Comunitat, al maig de 2021, la contractació va experimentar un considerable increment del 17,6% sobre el mes anterior. Per tipus de contracte, el 90,0% van ser temporals (89,7% en homes i 90,3% en dones) i el 10,0% indefinits (10,3% en homes i 9,7% en dones). A Espanya, on s'inclouen els contractes a l'estranger, la taxa percentual de contractes temporals va ascendir al 89,9% (89,9% en homes i en dones) i el 10,1% en indefinits (10,1% en homes i en dones) amb un augment important de la contractació del 13,9%.

Etiquetes

HIPOTEQUES MARÇ 2021

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques sobre el total de finques ha augmentat un 45,40% respecte al mes de març de l'any anterior i el import d'aquestes ha augmentat un 43,96%.

Per províncies, han augmentat totes tant el número com la quantitat respecte a març de 2020, Alacant un 6,66% i un 13,77%, Castelló un 10,43% i un 20,11% i València un 12,86% i un 1,78% respectivament.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES MARÇ 2021

A la Comunitat Valenciana al març de 2021 s'han realitzat 6.124 compravendes d'habitatges, un 17,75% més que en el mateix mes de l'any anterior (5.201). Pel fet que al març de 2020 es declare l'estat d'alarma i es va suspendre l'obertura al públic dels Registres de la Propietat i l'atenció diària al públic en els Registres de la Propietat, es va realitzar exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica d'acord amb la Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 15 de març de 2020.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS ABRIL 2021 Efectes econòmics 2021. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, els convenis col·lectius registrats a l'abril, amb efectes econòmics en 2021, van ascendir a 170 i han afectat 263.080 treballadors i treballadores, superior als 161 convenis i 262.271 persones treballadores de març, amb una jornada mitjana de 1.691,53 hores i una variació salarial del 1,41%, per davall del 1,55% d'Espanya, amb una jornada de 1.738,84 hores.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Abril 2021

El mes d'abril de 2021, en la Comunitat Valenciana, la contractació va ser similar al mes anterior, encara que amb un lleuger descens del 0,1%. Per tipus de contracte, el 86,7% han sigut temporals (86,9% en homes i 86,3% en dones) i el 13,3% indefinits (13,1% en homes i 13,7% en dones). En el conjunt estatal, incloent els contractes subscrits a l'estranger, el percentatge de contractes temporals va ser del 87,9% (88,0% en homes i 87,8% en dones) i el 12,1% en indefinits (12,0% en homes i 12,2% en dones) amb una disminució del 3,4% en la contractació.

Etiquetes

HIPOTEQUES FEBRER 2021

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques sobre el total de finques ha disminuït un 13,65% respecte al mes de febrer de l'any anterior i l'import d'aquestes ha disminuït un 22,50%.
Per províncies, han descendit totes tant el número com la quantitat respecte a febrer de 2020, Alacant un 5,93% i un 13,05%, Castelló un 4,44% i un 7,84% i València un 20,34% i un 29,45% respectivament.
A Espanya ha descendit un 31,66% l'import de les hipoteques i un 16,32% el número d'aquestes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES FEBRER 2021

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2021 s'han realitzat 5.871 compravendes d'habitatges, un 12,76% menys que en  el mateix mes de l'any anterior (6.730). 
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.563 compravendes, un 17,27% menys que en el mateix mes de l'any anterior,  a València 2.569 compravendes, un 11,01% menys i a Castelló 739 un 0,81% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 4,25% passant de 45.102 al febrer de 2020 a 43.185 al febrer de 2021.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Març 2021

En la nostra Comunitat, al març de 2021, la contractació va experimentar un considerable increment del 15,3% respecte als descensos anteriors. Per tipus de contracte, el 83,1% van ser temporals (83,2% en homes i 83,1% en dones) i el 16,9% indefinits (16,8% en homes i 16,9% en dones). A Espanya, amb els contractes subscrits a l'estranger inclosos, la taxa de contractes temporals va ascendir al 85,2% (85,3% en homes i 85,2% en dones) i al 14,8% en indefinits (14,7% en homes i 14,8% en dones) amb un augment del 15,8% en la contractació.

Etiquetes