Servicios

La Comunitat Valenciana ocupa el seté lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se amb el mateix percentatge d'increment que la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,5%, amb 3.338 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.

La variació intermensual en la nostra Comunitat s'ha situat en el 0,1%, amb 525 noves afiliacions, sent aquest percentatge idèntic al recollit per a Espanya. Quant a l'afiliació per gènere, els treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana representen el 63,5% del total de les afiliacions en aquest règim especial amb 227.538 persones, mentre que les treballadores autònomes representen el 36,5% restant, sent 130.933 persones en termes absoluts.

Etiquetes

Tipus