Servicios

Socials

HIPOTEQUES MARÇ 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha disminuït un 26,07% respecte al mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 28,41%, a causa dels descensos registrats en totes les províncies arran de la declaració de l'estat d'alarma del 14 de març.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al febrer a Espanya va ser de 35.604 sobre el total de finques un 30,07% inferior al del mes de febrer i l'import de les mateixes ha descendit un 36,91%.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Febrer 2020

A la Comunitat Valenciana al febrer de 2020 s'han realitzat 6.530 compravendes d'habitatges, un 1,30% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.446). 
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.913 compravendes, un 0,48% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.813 compravendes, un 5,83% més i a Castelló 804 un 6,62% menys. 
A Espanya les compravendes han augmentat un 0,94% passant de 43.695 en *febero de 2019 a 44.104 al febrer de 2020. 

Etiquetes

HIPOTEQUES GENER 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 14,30% respecte al mes de desembre, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al gener s'han constituït 5.524 hipoteques per un import de 557.124 milers d'euros, un 30,78% més que el mes de desembre. 
El nombre total d'hipoteques constituïdes al gener a Espanya va ser de 55.399 sobre el total de finques un 26,99% superior al del mes de desembre i l'import de les mateixes ha augmentat un 25,01% 
 

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDES Gener 2020

En la Comunitat Valenciana al gener de 2020 s'han realitzat 6.485 compravendes de vivendes, un 10,63% menys que en el mateix mes de l'any anterior (7.256) . 
 Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.276 compravendes, un 11,10% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.519 compravendes, un 7,9'0% menys i a Castelló 690 un 17,46% menys.  A Espanya les compravendes han disminuït un 2,65% passant de 48.202 al gener de 2019 a 46.927 al gener de 2020.  

Etiquetes

HIPOTEQUES ANY 2019

L'any 2019, la Comunitat Valenciana augmenta un 3,41% el nombre d'hipoteques constituïdes i un 5,54% l'import de les mateixes. Per províncies, Alacant augmenta un 2,13% el nombre i disminuïx un 3,87% l'import. Castelló disminuïx un 5,35% el nombre i augmenta un 3,42% l'import i finalment València augmenta un 6,45% el nombre i un 15,29% l'import. En el conjunt d'Espanya el nombre d'hipoteques augmenta un 0,07% i l'import de les hipoteques augmenta un 2,80%.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Desembre 2019

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.614 compravendes, un 2,91% més que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.085 compravendes, un 3,12% més i a Castelló 589 un 6,70% més.
A Espanya les compravendes han augmentat un 1,79% passant de 34.154 al desembre del 2018 a 34.767 al desembre del 2019.

Etiquetes

HIPOTEQUES NOVEMBRE 2019

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 21,67% respecte al mes d'octubre, a causa dels augments registrats en totes les províncies. Al  novembre s'han constituït 5.283 hipoteques per un import de 587.363 milers d'euros, un 12,15% més que en el mes d'octubre.
El nombre total d'hipoteques constituïdes al novembre a Espanya va ser de 41.917 sobre el total de finques un 4,55% superior al del mes d'octubre no obstant això ha disminuït un 2,74% l'import de les mateixes.

Etiquetes

COMPRAVENDA DE VIVENDAS Novembre 2019

En la Comunitat Valenciana al novembre del 2019 s'han realitzat 5.996 compravendes de vivendes, un 8,12% menys que en el mateix mes de l'any anterior (6.526). Per províncies, a Alacant s'han realitzat 3.205 compravendes, un 0,66% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.261 compravendes, un 11,61% menys i a  Castelló 551 un 27,79% menys.
A Espanya les compravendes han disminuït un 9,25% passant de 42.623 al novembre del 2018 a 38.680 al novembre del 2019.

Etiquetes