Servicios

HIPOTEQUES GENER 2020

En la Comunitat Valenciana el nombre d'hipoteques ha augmentat un 14,30% respecte al mes de desembre, a causa dels augments registrats a Castelló i València. Al gener s'han constituït 5.524 hipoteques per un import de 557.124 milers d'euros, un 30,78% més que el mes de desembre. 
El nombre total d'hipoteques constituïdes al gener a Espanya va ser de 55.399 sobre el total de finques un 26,99% superior al del mes de desembre i l'import de les mateixes ha augmentat un 25,01% 
 

Etiquetes

Tipus