Servicios

HIPOTEQUES ANY 2019

L'any 2019, la Comunitat Valenciana augmenta un 3,41% el nombre d'hipoteques constituïdes i un 5,54% l'import de les mateixes. Per províncies, Alacant augmenta un 2,13% el nombre i disminuïx un 3,87% l'import. Castelló disminuïx un 5,35% el nombre i augmenta un 3,42% l'import i finalment València augmenta un 6,45% el nombre i un 15,29% l'import. En el conjunt d'Espanya el nombre d'hipoteques augmenta un 0,07% i l'import de les hipoteques augmenta un 2,80%.

Etiquetes

Tipus