Servicios

Les comunitats autònomes amb major nombre de víctimes de violència de gènere inscrites en el Registre Central per a la Protecció de les Víctimes de Violència de Domèstica i de Gènere en 2020 van ser Andalucía (6.813), Comunitat Valenciana (4.473) i Comunidad de Madrid (3.149).

Etiquetes

Tipus