Servicios

Els convenis col·lectius registrats el mes de maig, amb efectes econòmics en 2021, van sumar en la nostra Comunitat un total de 178 que van afectar 351.424 persones treballadores, per damunt dels 170 convenis i 263.080 treballadors i treballadores del mes d'abril, amb una jornada mitjana de 1.706,95 hores i una variació salarial del 1,36%, inferior al 1,56% del conjunt estatal, amb una jornada de 1.740,06 hores.

En la Comunitat Valenciana, la taxa de variació salarial, com es constata, va ser del 1,36%, lleugerament inferior al 1,41% de l'anterior mes i a Espanya del 1,56%, per davall del 1’58% de març.

Per províncies, el mes de maig, els percentatges es van situar en un 1,24% a Alacant, un 1,32% a Castelló, un 1,41% a València i un 1,43% en l'àmbit autonòmic.

Etiquetes

Tipus