Servicios

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS FEBRER 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El nombre de convenis col·lectius registrats en la nostra Comunitat, el mes de
febrer, amb efectes econòmics en 2020, va ser de 181 que van afectar 366.090
persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.713,77 hores i una
variació salarial del 1,80%, inferior al 1,97% de variació mitjana salarial a
Espanya.
En la Comunitat Valenciana, la variació salarial ha sigut del 1,80%, superior al
1,78% del mes de gener i en el conjunt estatal va ser del 1,97%, lleugerament
inferior al 1,98% del mes anterior. Per províncies, les variacions salarials van
tindre comportaments dispars respecte al mes de gener. A Alacant i Castelló va
ser superior sent del 1,74% i del 2,01% respectivament; a València inferior amb
un 1,97% i en l'àmbit autonòmic, idèntica, amb el 1,70%.

Etiquetes

Tipus