Servicios

Al juny de 2021, en la Comunitat Valenciana la contractació va tornar a augmentar
en aquest cas en un 17,9% sobre maig. Per tipus de contracte, el 90,8% han sigut
temporals (90,3% en homes i 91,4% en dones) i el 9,6% indefinits (9,8% en homes i
9,3% en dones). En el conjunt estatal, inclosos els contractes a l'estranger, el
percentatge de contractes temporals va ser del 90,4% (90,2% en homes i 90,7% en
dones) i el 10,7% en indefinits (10,9% en homes i 10,5% en dones) amb un increment
de la contractació del 16,4%. Per províncies, les taxes percentuals dels contractes
temporals van ser del 90,9% a Alacant; del 90,5%, a Castelló i del 90,8% a València. I
en la nostra Comunitat, la contractació temporal registrada va experimentar un
augment del 18,9% i del 8,3% en indefinits i a Espanya van variar positivament en un
17,0% els temporals i en un 10,7% els indefinits.

Etiquetes

Tipus