Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Gener 2020

El mes de gener de 2020, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va representar el 88,6% de contractes temporals (88,5% en homes i 88,7% en dones) i del 11,4% d'indefinits (11,5% en homes i 11,3% en dones). En el conjunt estatal, on estan inclosos els contractes formalitzats a l'estranger, les taxes mitjanes van ser d'un 89,9% (88,9% en homes i 89,8% en dones) i d'un 10,1% en indefinits (10,1% en homes i 10,2% en dones).
Per províncies, la temporalitat va ser del 88,0% a Alacant, el 85,4% a Castelló i el 89,5% a València. Els contractes temporals que es van registrar van decréixer sobre el mes de desembre un 0,7% en la Comunitat Valenciana i un 1,0% a Espanya.

Etiquetes

Tipus