Servicios

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Febrer 2020

En la Comunitat Valenciana, el mes de febrer de 2020, la contractació per tipus de contracte va ascendir al 88,0% de contractes temporals (88,0% tant en homes com en dones) i del 12,0% d'indefinits (12,0% tant en homes com en dones). A Espanya, incloent els contractes formalitzats a l'estranger, les taxes mitjanes van  ascendir a un 88,8% (88,9% en homes i 88,7% en dones) i d'un 11,2% en indefinits (11,1% en homes i 11,3% en dones).
En analitzar per províncies, a Alacant la temporalitat ha sigut del 87,0%, a Castelló del 83,8% i a València del 89,2%. Els contractes temporals registrats el mes de febrer van disminuir un 4,9% sobre el mes anterior en la nostra Comunitat i un 10,7% en el conjunt estatal.

Etiquetes

Tipus