Servicios

El mes d'abril de 2022, en la Comunitat Valenciana, la contractació va disminuir en un 12,8% sobre març. Aquest mes ha sigut el primer, en el qual la reforma laboral i les conseqüències sobre la contractació han entrat de ple, atés que ja no se subscriuen contractes d'obra o servei, per la qual cosa el 50,2% dels contractes han sigut temporals (48,9% en homes i 51,8% en dones) i el 49,8% indefinits, incloent els fixos discontinus (51,1% en homes i 48,2% en dones), amb un increment d'indefinits de més del 35% sobre el mes passat. En el conjunt estatal, amb els contractes a l'estranger, la contractació temporal va ser del 51,8% (50,0% en homes i 54,0% en dones) i del 48,2% en indefinits (50,0% en homes i 46,0% en dones) amb un descens del 13,3% en la contractació. Per províncies, els contractes temporals van implicar un 42,1% a Alacant; un 44,5% a Castelló i un 56,2% a València. En la nostra Comunitat, els contractes temporals van decréixer en un 35,7%, mateix percentatge que van augmentar els indefinits i a Espanya, els temporals van disminuir en un 35,1% i els indefinits es van incrementar en un 36,0%.

Etiquetes

Tipus