Servicios

El mes d'abril de 2021, en la Comunitat Valenciana, la contractació va ser similar al mes anterior, encara que amb un lleuger descens del 0,1%. Per tipus de contracte, el 86,7% han sigut temporals (86,9% en homes i 86,3% en dones) i el 13,3% indefinits (13,1% en homes i 13,7% en dones). En el conjunt estatal, incloent els contractes subscrits a l'estranger, el percentatge de contractes temporals va ser del 87,9% (88,0% en homes i 87,8% en dones) i el 12,1% en indefinits (12,0% en homes i 12,2% en dones) amb una disminució del 3,4% en la contractació. En analitzar per províncies, els contractes temporals van presentar un 85,0% a Alacant; un 85,1%, a Castelló i un 87,8% a València. I en la nostra Comunitat, la contractació temporal registrada es va incrementar en un 4,1% sobre març i els indefinits van disminuir en un 21,0% i a Espanya van descendir en un 038% els temporals i en un 20,8% els indefinits.

Etiquetes

Tipus