Servicios

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social durant el mes de febrer, situantse
set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província de València lidera l'afiliació en la nostra Comunitat, amb un increment
interanual de 3,0 punts percentuals, sent Castelló la que registra el pitjor comportament amb un increment del 1,4%.
Per part seua, la nostra Comunitat ocupa el huité lloc en increment intermensual, amb la mateixa variació que la mitjana d'Espanya (0,4%).
L'afiliació masculina s'ha incrementat un 0,5%, enfront del descens del 1,5% del mes anterior, sent aquest increment en l'afiliació femenina del
0,2% enfront del descens del 1,9% al gener de 2020 respecte al seu precedent.

Etiquetes

Tipus