Servicios

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (5,3%), superant en deu dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de Castelló la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 7,8%.

La variació intermensual en la nostra Comunitat ofereix un saldo positiu del 0,1%, situant-se una dècima de punt per davall de la mitjana d'Espanya. L'afiliació masculina ha crescut un 1,0% mentre que la femenina s'ha reduït en un 0,9%. La comunitat amb major afiliació el mes de juny ha sigut Illes Balears 12%, seguida de Castella-Lleó amb el 0,9% i Aragó, Galícia i Castella- La Manxa amb el 0,8%

Etiquetes

Tipus