Servicios

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL FEBRER 2020

La Comunitat Valenciana, empatada amb la Comunitat de Madrid, ocupa el
segon lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (3,0%),
superant en set dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de
València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 3,4%.
La variació intermensual en la nostra Comunitat ofereix un saldo positiu
(1,3%), situant-se una dècima de punt per damunt de la mitjana d'Espanya
(1,2%). Les comunitats que més creixen la seua afiliació al febrer són Illes
Balears (4,5%) i Regió de Múrcia (2,2%) L'afiliació masculina ascendeix en la
nostra Comunitat durant el mes de febrer un 1,2% mentre que la femenina
ho fa en un 1,4%.

Etiquetes

Tipus