Servicios

La Comunitat Valenciana registra un creixement interanual superior en 2,5 punts a la mitjana espanyola en l'afiliació de persones estrangeres a la seguretat social, sent la província de Castelló la que presenta un millor registre amb un augment del 13,7%. L'increment intermensual en la nostra Comunitat se situa en el 1,8%, sent 1,2 punts superior al registrat per a Espanya. Atés el gènere, l'afiliació de treballadors estrangers en la Comunitat Valenciana ha ascendit un 0,8% en l'últim mes, mentre que l'afiliació femenina estrangera ho ha fet en un 3,2%.

Etiquetes

Tipus