Servicios

La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia en nombre de persones afiliades al RETA mantenint-se en tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment del 0,5%, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant, com en mesos anteriors, registra el major increment, amb nou dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat. L'increment interanual a la província de València és cinc dècimes de punt superior a la mitjana d'Espanya, situant-se Castelló una dècima de punt per damunt de la mitjana nacional i cinc dècimes de punt per davall respecte a la nostra Comunitat.

La variació intermensual en la Comunitat Valenciana se ha situat novament en el -0,5%, amb 1.909 afiliacions mitjanes menys, sent aquest percentatge una dècima de punt inferior al recollit a Espanya, que ha comptat amb 20.799 afiliacions menys. Atés el gènere, el nombre de treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana han retrocedit en l'últim mes en 1.288 persones (-0,6%), mentre que les treballadores afiliades mitjanes al RETA en la Comunitat Valenciana han disminuït al gener en 621 persones (-0,5%).