Servicios
02/06/2022

En la nostra Comunitat, al maig de 2022, la contractació ha augmentat en un 13,1% sobre abril.

01/06/2022

El Comité Econòmic i Social aprueba la Memoria Socioeconómica y Laboral de 2021

 

27/05/2022

Es manté a l'abril de 2022 la tendència interanual i intermensual de descensos continuats en el nombre de persones beneficiàries de prestacions per desocupació, havent descendit en la nostra Comunitat 0,4 punts i 1,2 punts respectivament.

04/05/2022

El mes d'abril de 2022, en la Comunitat Valenciana, la contractació va disminuir en un 12,8% sobre març.

02/05/2022

Indicadors Econòmics, Laborals i Socials. Abril 2022

25/04/2022

A últim dia del mes de març, la Comunitat Valenciana ocupava el sisé lloc (descendint dos llocs respecte al mes anterior) en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (1,6%), quatre dècimes de punt superior al percentatge d'afiliació de la mitjana d'Espanya (1,2%), i tres

22/04/2022

La Comunitat Valenciana es manté consolidada en el tercer lloc en increment interanual d'afiliacions a la Seguretat Social (6,3%) a últim dia de mes, superant en 1,1 punts a la mitjana d'Espanya, ostentant novament la província d'Alacant la més alta afiliació en la nostra Comunitat amb un increment interanual

12/04/2022

El mes de febrer de 2022 registra un nou descens interanual en la taxa de cobertura en la Comunitat Valenciana (-2,8%), descens superior en huit dècimes de punt al període interanual del mes anterior. No obstant això, per a Espanya s'observa un increment interanual de quatre dècimes de punt.

08/04/2022

El mes de març, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2022, va sumar 139 que han afectat 332.583 treballadors i treballadores, superior als 121 convenis i 291.517 persones treballadores de febrer, amb una jornada mitjana de 1.764,07 hores i una variació salarial del 4,12%