Servicios

La Comunitat Valenciana continua ocupant el quart lloc en nombre de persones afiliades al RETA mantenint-se en tercer lloc en increment interanual d'afiliacions en aquest règim, amb un augment de la 0,5% dada idèntic al del mes anterior, situant-se set dècimes de punt (una més que el mes anterior) per damunt de la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant, com en mesos precedents, registra el major increment, amb deu dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i tres dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat. L'increment interanual a la província de València és sis dècimes de punt superior a la mitjana d'Espanya, situant-se Castelló tres dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional i quatre dècimes de punt per davall respecte a la nostra Comunitat.

La variació intermensual en la Comunitat Valenciana llança un saldo positiu del 0,2%, amb 777 afiliacions mitjanes més, sent aquest percentatge una dècima de punt superior al recollit a Espanya, que ha comptat amb 1.794 afiliacions més. Atés el gènere, el nombre de treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana ha augmentat en l'últim mes en 370 persones (0,2%), mentre que les treballadores afiliades mitjanes en el RETA en la Comunitat Valenciana ho han fet en major mesura, amb 407 persones més (0,3%).