Servicios

A últim dia del mes de desembre, la Comunitat Valenciana juntament amb Catalunya ocupaven el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (1,8%), una dècima de punt superior al percentatge d'afiliació de la mitjana d'Espanya (1,7%), sent la província d'Alacant la que liderava l'afiliació en la Comunitat Valenciana amb un increment interanual del 2,3%, amb 3.030 afiliacions més que en el mateix període de l'exercici anterior.

La variació intermensual en la nostra Comunitat s'ha situat en el 0,1%, amb 433 afiliacions més, sent aquest percentatge idèntic al recollit per a Espanya, que ha comptat amb 3.647 noves afiliacions. Quant a l'afiliació per gènere, els treballadors autònoms en la Comunitat Valenciana representen el 63,34% del total de les afiliacions en aquest règim especial amb 228.181 persones (240 més que el mes anterior), mentre que les treballadores autònomes representen el 36,66% restant, sent 132.059 persones en termes absoluts (193 afiliacions més que el mes anterior).