Servicios

Les societats mercantils constituïdes en la Comunitat Valenciana al novembre de 2021 han sigut 949, amb un augment del 6,4% respecte al mes anterior, mentre que s'han dissolt 187, la qual cosa ha suposat un increment del 49,6%. A Espanya el nombre de societats constituïdes ha augmentat un 11,3% i les dissoltes un 21%.

De les societats constituïdes en la nostra Comunitat, el 48,7% ha sigut a la província de València, el 42,9% a Alacant i el 8,4% a Castelló. Per part seua, de les societats dissoltes el 54% se situaven a Alacant, el 26,7% a València i el 19,3% a Castelló.