Servicios

 

PREMIS DEL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL PER A TESIS DOCTORALS 2021

Hasta el día 30 de junio de 2021 se encuentra abierto el plazo de presentación para participar en los Premios del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) para Tesis Doctorales, aquelles tesis doctorals presentades per a col.lació de grau de doctor, llegides i qualificades d´excel.lent cum laude, entre l’1 de gener i 31 de desembre de 2020, en qualsevol de les Universitats de la Comunitat Valenciana i les bases de les quals s’adjunten en el següent enllac.

Els membres del Tribunal qualificador dels Premis per a aquesta edició, seran les persones següents:

  • Dr. D. Carlos L. Alfonso Mellado (Presidente CES-CV y Presidente del Tribunal)
  • Dra. Dª. Cristina López Fernández (Universitat d’Alacant)
  • Dra. Dª. Irene Belmonte Martín (Universitat Miguel Hernández)
  • Dra. Dª. María Luz Marco Aledo (Universitat de València)
  • Dr. D. José María García Alvarez-Coque (Universitat Politècnica de València)
  • Dr. D. Vicente Orts Ríos (Universitat Jaume I de Castelló)
  • Dra. Dª. Victoria Tur Viñes (Universitat d’Alacant)

 

Actuarà com a Secretària del Tribunal la Secretària General del CES-CV, Dra. Sra. Ángeles Cuenca García.

Etiquetes