Servicios

La Comunitat Valenciana experimenta un nou descens de 3,9 punts en la taxa interanual de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació respecte a novembre de 2020, set dècimes de punt menys que Espanya respecte al mateix període. La Comunitat Valenciana se situa 9,7 punts per davall de la mitjana d'Espanya. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 51,74%. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de 1,7 punts percentuals positius enfront dels 1,3 punts percentuals positius recollits a Espanya respecte al mes anterior.

Per Comunitats Autònomes, som la quarta amb més baixa taxa de cobertura, sent Illes Balears amb el 114,77% i Extremadura amb el 81,92% les que ostenten les majors taxes per a aquest període. Per sexe, en la nostra Comunitat, durant l'últim mes s'ha reduït un 4% el nombre de beneficiaris de prestacions per desocupació i un 3,7% el de beneficiàries.