Servicios

El mes de febrer de 2022 registra un nou descens interanual en la taxa de cobertura en la Comunitat Valenciana (-2,8%), descens superior en huit dècimes de punt al període interanual del mes anterior. No obstant això, per a Espanya s'observa un increment interanual de quatre dècimes de punt. La Comunitat Valenciana se situa 5,9 punts per davall de la mitjana nacional. Dins de la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 58,22%, sent l'única que ha augmentat la taxa de cobertura. La variació intermensual en la nostra Comunitat és de -0,1 punts percentuals enfront dels -0,4 punts experimentats a Espanya respecte al mes anterior. Per CCAA, ocupem el desé lloc en taxa de cobertura.

En termes absoluts interanuals, la nostra Comunitat ha disminuït en 63.901 el nombre de persones beneficiàries de prestacions per desocupació, si bé durant l'últim mes s'ha produït un repunt de 213 persones respecte al seu precedent. Per sexe, la nostra Comunitat registra un descens del -1,2% en el nombre de beneficiaris (-1.049) durant l'últim mes i un increment del 1,2% (1.262) en el nombre de beneficiàries de prestacions per desocupació.