Servicios

L'Índex de Preus Industrials (IPRI) ha tancat 2021 amb un augment del 20% en la Comunitat Valenciana, hagut de nou en gran manera a l'avanç registrat pels preus de l'energia. Ha sigut la segona comunitat autònoma amb menor increment interanual, després de la Rioja (15,1%) i quasi 16 punts per davall de l'experimentat en el conjunt d'Espanya (35,9%).

Per grups de destí, l´IPRI ha augmentat un 3,7% en béns de consum, un 2,3% en béns d'equip, un 16,7% en béns intermedis i un 54,6% en energia.