Servicios

Els preus industrials en la Comunitat Valenciana han tornat moderar el seu creixement interanual al gener de 2023 fins al 9,6% i han baixat un 0,3% respecte al mes anterior.

Aquesta moderació en l'augment dels preus industrials, 6,4 punts inferior al registrat al desembre, s'ha degut fonamentalment a l'energia que ha retallat en 22 punts la seua variació anual, fins al 9,7%. Per part seua, els béns de consum han crescut un 10%, 0,3 punts més que en el mes anterior, els béns intermedis un 9,5%, 3,1 punts menys, mentre que els béns d'equip creixien un 8,1%, 1,4 punts menys que al desembre.