Servicios

Per al mes de gener de 2023 la despesa interanual en prestacions per desocupació en la Comunitat Valenciana s'incrementa un 13,37%, superant els 210 milions d'euros, ocupant el segon lloc per comunitats autònomes amb major increment per darrere de La Rioja (15,29%). Això representa el 10,72% del total de la despesa a Espanya, ocupant el tercer lloc per comunitats autònomes en volum de despesa, precedida d'Andalusia i Catalunya. Espanya ha registrat un increment interanual de la despesa en prestacions del 4,51%.

En termes intermensuals l'increment de la despesa en la nostra Comunitat ha sigut del 10,81%, 7,4 punts més que el mes anterior respecte al seu precedent, i 1,6 punts més que el creixement registrat per a Espanya i que s'ha situat en el 9,22%. El percentatge de representació intermensual de la despesa en la nostra Comunitat durant l'últim mes ha augmentat en 0,16 dècimes de punt, enfront del -0,13 dècimes registrat el mes anterior.