Servicios

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana ha augmentat per nové trimestre consecutiu, situant-se en 1.998,50 euros en el quart trimestre de 2022, amb un increment del 4,4% en termes interanuals. Per part seua, el cost salarial per hora efectiva ha crescut un 3,4%, respecte al mateix període de l'any 2021. En termes interanuals, el cost salarial total ha augmentat en construcció un 4,9%, en indústria un 4,8% i en serveis un 4,3%.