Servicios

El mes de març, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2022, va sumar 139 que han afectat 332.583 treballadors i treballadores, superior als 121 convenis i 291.517 persones treballadores de febrer, amb una jornada mitjana de 1.764,07 hores i una variació salarial del 4,12%, per damunt del 2,36% d'Espanya, amb una jornada de 1.746,52 hores.

En la Comunitat Valenciana, el mes de març, la taxa de variació salarial va ser del 4,12 per damunt del 2,20% de febrer i a Espanya del 2,36%, superior al 2,25% del passat mes.

El mes de març, per províncies, les taxes percentuals van ser del 2,50% a Alacant, del 2,48% a Castelló, del 6,78% a València i del 1,16 en l'àmbit autonòmic.