Servicios

En la nostra Comunitat, el mes de març de 2022, la contractació va augmentar en un 16,1% sobre febrer. Aquest mes s'han notat més els efectes de la reforma laboral i per tipus de contracte, el 68,0% van ser temporals (68,7% en homes i 67,1% en dones) i el 32,0% indefinits (31,3% en homes i 32,9% en dones), més de huit punts sobre el mes anterior. A Espanya, que inclou els contractes a l'estranger, la contractació temporal ha sigut del 69,3% (68,7% en homes i 67,1% en dones) i el 30,7% en indefinits (30,9% en homes i 30,5% en dones) amb un increment del 15,8% en la contractació. Per províncies, els contractes temporals han representat un 64,1% a Alacant; un 60,2% a Castelló i un 71,5% a València. En la Comunitat Valenciana, els contractes temporals van créixer en un 3,2% i els indefinits van augmentar en un considerable 57,9% i en el conjunt estatal, els temporals han augmentat un 2,7% i els indefinits un 30,7%.