Servicios

El nombre d'afiliacions mitjanes interanuals en la Comunitat Valenciana creix en prop de 52.000 persones, amb un percentatge d'afiliació dues dècimes de punt superior a la mitjana nacional. Un mes més és la província d'Alacant la que registra el percentatge interanual més elevat amb un 3,5% i 23.539 afiliacions mitjanes més. Les dades interanuals del mes de febrer són superiors als registrats al gener, amb 1.657 afiliacions més.

En termes intermensuals, la nostra Comunitat ofereix un increment percentual del 0,4% en sintonia amb l'increment d'Espanya. Per províncies, la variació absoluta més significativa l'ostenta València amb 4.884 afiliacions mitjanes més, seguida d'Alacant amb un saldo positiu de 3.492, constatant-se un saldo negatiu en la de Castelló en 540 persones menys d'afiliació mitjana.

L'afiliació masculina durant aquest últim mes en la nostra Comunitat augmenta un 0,4%, amb 4.570 afiliats més, i la femenina ho fa en un 0,3% amb 3.266 noves afiliacions.