Servicios

La Comunitat Valenciana, juntament amb la Regió de Múrcia, presenta l'habitació millor registre (4,4%) en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social, superant en tres dècimes de punt a la mitjana d'Espanya. La província d'Alacant lidera l'afiliació mitjana interanual en la nostra Comunitat amb el 5,5%, seguida de València amb el 4,2% i Castelló amb el 3,4%.

La variació intermensual en la nostra Comunitat se situa en el 0,3%, amb 6.348 noves afiliacions, una dècima de punt per davall de la mitjana espanyola. Atés el sexe, durant aquest últim mes l'afiliació masculina en la Comunitat Valenciana ha augmentat en 353 persones mentre que la femenina ha comptat amb 5.995 noves afiliacions, un 0,6% més.