Servicios
Fecha (Min, Max)
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 7/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, Integral de Mesures contra el Despo…
Polítiques de protecció social
Dictamen 6/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, d'Accessibilitat Universal i I…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 5/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment…
Polítiques de protecció social
Dictamen 4/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es creen i regulen els comités d'èti…
Polítiques de protecció social
Dictamen 3/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es regulen el Consell Valencià d’Inclusió…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 2/22 a l'Avantprojecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenc…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Comerç Sostenible.
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/21 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/21 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual com es modifica el Decret 181/2017, de 17…