Servicios
Desde
Polítiques de protecció social
Dictamen 4/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es creen i regulen els comités d'èti…
Polítiques de protecció social
Dictamen 3/22 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual es regulen el Consell Valencià d’Inclusió…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 2/22 a l'Avantprojecte de llei, de la Generalitat, de creació de l'Agència Valenc…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/22 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Comerç Sostenible.
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/21 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/21 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual com es modifica el Decret 181/2017, de 17…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/21 a la Proposició de llei per a la prevenció de residus, transició ecològica i foment de…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 8/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença…
Dictamen 8/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia
Polítiques de protecció social
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis soci…
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana