Servicios
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regulen la coordinació interadministrat…
Dictamen 2/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regulen la coordinació interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/20 l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Informació Geogràfica i de l…
Dictamen 1/20 l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 4/19 de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col…
Dictamen de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant per fusió del Col·legi…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/19 a l'Avantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finance…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/19 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'ordenen els serveis socials de la C…
Dictamen 2/19 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'ordenen els serveis socials de la Comunitat Valenciana respecte al registre, l'…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/19 del Projecte de Decret del Consell de modificació del Decret 81/2013, de 21 de juny, d…
Junta directiva
Dictamen 7/2018 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Govern Obert de la Comunitat V…
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 6/2018 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 5/2018 al Advantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financiera…