Servicios
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/21 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/21 al Projecte de Decret, del Consell, pel qual com es modifica el Decret 181/2017, de 17…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/21 a la Proposició de llei per a la prevenció de residus, transició ecològica i foment de…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 8/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença…
Dictamen 8/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia
Polítiques de protecció social
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis soci…
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana
Junta directiva
Dictamen 6/20 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Dictamen 6/20 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 5/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'ordena l'exerc…
Dictamen 5/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'ordena l'exercici de les professions de l'esport en la Comunitat Valenciana
Junta directiva
Dictamen 4/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissoluci…
Dictamen 4/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territor…
Dictamen 3/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (…