Servicios
Polítiques de protecció social
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis soci…
Dictamen 7/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regula i aprova el Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana
Junta directiva
Dictamen 6/20 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financer…
Dictamen 6/20 a l'Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat
Relacions laborals, cooperació i ocupació
Dictamen 5/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'ordena l'exerc…
Dictamen 5/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'ordena l'exercici de les professions de l'esport en la Comunitat Valenciana
Junta directiva
Dictamen 4/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissoluci…
Dictamen 4/20 a l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, pel qual s'aprova la dissolució del Col·legi Professional de Delineants i Dissenyadors…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territor…
Dictamen 3/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (…
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regulen la coordinació interadministrat…
Dictamen 2/20 al Projecte de Decret del Consell, pel qual es regulen la coordinació interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de…
Programació territorial i medi ambient
Dictamen 1/20 l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Informació Geogràfica i de l…
Dictamen 1/20 l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de la Informació Geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 4/19 de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col…
Dictamen de l'Avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de creació de l'Il·lustre Col·legi Oficial d'Economistes d'Alacant per fusió del Col·legi…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/19 a l'Avantprojecte de Llei, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Finance…