Servicios

Comparecencias Grupo de Trabajo Bloque III Memoria Socieconómica y Laboral

Reunió de treball amb David Torres, DG de Desenvolupament Rural, i Jeannette Segarra, DG AVANT, que ens han facilitat informació rellevant per a elaborar la Memoria sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comuninat Valenciana 2019. 

Etiquetas