Servicios
Reunió del Ple del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a l’aprovació dels dictàmens als Avantprojectes de Llei, de la Generalitat, de Comerç Sostenible i de Creació de l'Agència Valenciana de Canvi Climàtic.
09:00